Πρόγραμμα Συνεδρίου - Παρασκευή, 14/12/2012

09.00 - 09.30 - Προσέλευση - Εγγραφές
09.30 - 10.00 - Χαιρετισμοί
10.00 - 12.00 - Εισηγήσεις 1ης Θεματικής Ενότητας
12.00 - 12.30 - Διάλειμμα - Καφές
12.30 - 14.30 - Εισηγήσεις 2ης Θεματικής Ενότητας
14.30 - 15.30 - Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα
15.30 - 17.30 - Εισηγήσεις 3ης Θεματικής Ενότητας
17.30 - 18.00 - Διάλειμμα - Καφές
18.00 - 20.00 - Εισηγήσεις 4ης Θεματικής Ενότητας
20.00 - 20.30 - Συζήτηση - Κλείσιμο Συνεδρίου
21.30 - 00.00 - Επίσημο Δείπνο Συνέδρων