4η Θεματική Ενότητα - Οι σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της βιώσιμης κινητικότητας

Ο ρόλος των ενιαίων φορέων δημοσίων μεταφορών και μετακινήσεων στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης κινητικότητας Παπαϊωάννου Π.

Σύστημα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη

>>>>>>>>
 
Μητσάκης Ε.

Μορφουλάκη Μ.
 
Σύστημα τηλεματικής Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Σπανός Γ.
Ενιαίο ευφηές σύστημα πληρωμής και συλλογής κομίστρου αστικών συγκοινωνιών. Πρόταση εφαρμογής στην πόλη του Βόλου Καρκαβίτσας Π.
>>>>>>>> Δελούκας Α.
Μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βιώσιμη κινητικότητα από Ευρωπαϊκές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους - Πρόγραμμα MMOVE Παπαθεοχάρης Ι.
Βελτιώνοντας τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές μελέτες και δημιουργώντας βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το έργο ADVANCE Κολιούσης Ι.
   
>>>>> Παπαδημητρίου Ε.
Πυρήνες συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης σε αστικές περιοχές. Βέλτιστες πρακτικές. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα City - HUB Αδάμος Ι.
>>>>> Τσάμη Μ.
Πράσινες αστικές εμπορευματικές μεταφορές - Εφαρμογή στο τελευταίο μίλι. Γκόγκας Μ.
>>>>> Παπουτσής Κ.