2η Θεματική Ενότητα - Πράσινες Μετακινήσεις

Σύστημα κοινοχρήστων δημοσίων ποδηλάτων - Πρόταση εφαρμογής στην πόλη του Βόλου.  Πετράκης Κ.
Συμβολή στη διαμόρφωση μεθοδολογίας ελέγχου και αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας πεζών στο αστικό περιβάλλον Γαλάνης Θ.
Αναγκαιότητα θέσπισης πρότυπων υποδομών ποδηλάτου για τις ελληνικές πόλεις Γόγολα Α.
Το θεσμικό πλαίσιο για τους πεζοδρόμους στην Ελλάδα - Αντιφάσεις και προτάσεις. Μπακογιάννης Ε.
Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα. Μπακογιάννης Ε.
Πρόγραμμα "Με ποδήλατο στη δουλειά" Αθανασόπουλος Α.
Πιλοτικές παρεμβάσεις στο Δ. Βόλου - Ανασχεδιασμός κεντρικών οδών - Η πόλη που θέλουμε Καραμπερόπουλος
Πράσινες μεταφορές στο ΒΑ Αιγαίο Αρβανίτης Π.
>>>>> Πολυδωροπούλου Α
>>>>> Παπαθεοδώρου Α.